SPONSOR ONZE VZW

 

Hepatotransplant-Gent vzw is een niet gesubsidieerde, volledig onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. 

Maar ook al werken wij 100% op vrijwillige basis, toch zijn er voor het organiseren van onze activiteiten en het bekend maken van onze werking centen nodig. Deze komen gedeeltelijk van onze leden en van giften door sympathisanten, maar ook door de steun van enkele gulle sponsors.

 

Wil u als bedrijf, onderneming, vereniging of service-club Hepatotransplant-Gent vzw financieel ondersteunen ?

 

Wil u het helpen mogelijk maken om naast onze wekelijkse patiëntenbezoeken, maandelijkse praathoeken, vier-maandelijkse nieuwsbrieven, zes-maandelijkse thema-namiddagen nog meer inhoudelijk en sturend werk te kunnen verrichten, meer samen te gaan werken met het medisch team van het UZ Gent.

Wil u Hepatotransplant-Gent vzw helpen om op langere termijn vooruit te kunnen denken en zo ook in de toekomst onze lotgenoten blijvend te kunnen ondersteunen.

 

Neem dan even contact op met onze voorzitter Erwin Cosijns.

Hij helpt u graag verder met de praktische stappen van sponsoring.

 

Schrijf het gewenste bedrag over op rekeningnummer BE29 0014 0410 0864 op naam van Hepatotransplant-Gent vzw.

Met vermelding van 'SPONSORING + (Bedrijfs)Naam + Ondernemersnummer'. (*)

Ook sponsoring geeft recht op belastingvermindering !

Wij bezorgen u ten laatste in maart een fiscaal attest (Fiche 281.71) dat u aan uw boekhouding kan toevoegen.

 

Wil u zeker zijn dat uw fiscaal attest correct wordt toegestuurd, stuur dan hieronder nog even uw gegevens door.

Wij vermelden onze sponsors in onze nieuwsbrief, op onze website, sociale media en in het kader grotere activiteiten. 

 

(*) Het ondernemersnummer wordt enkel en alleen gebruikt voor de opmaak van de listing voor FOD Financiën in het kader van de uitgave van fiscale attesten.