Wie zijn we en wat doen we ?

                 Ons doel

- het verlenen van morele en materiële steun aan levertransplantatiepatiënten en hun naasten, voor en na de transplantatie

- het benadrukken en promoten van de levensbelangrijke orgaandonatie

                       Ons aanbod

- het verstrekken van informatie via persoonlijke contacten, publicaties, eigen nieuwsmeldingen  en bijeenkomsten

- patiëntenbezoeken in het UZ Gent en thuis ( op speciale aanvraag )

- ontmoetings- en ontspanningsmomenten

In samenwerking met