HEPATOTRANSPLANT - GENT vzw 

 

Hepatotransplant - Gent vzw is een lotgenotengroep die levertransplantatiepatiënten bij elkaar wil brengen.

Wij verlenen morele en materiële steun aan levertransplantatiepatiënten en hun naasten voor, tijdens en na transplantatie.

Wij delen relevante informatie en benadrukken het belang van orgaandonatie.

 

Dit doen wij door wekelijkse patiëntenbezoeken, maandelijkse praathoeken, vier-maandelijkse nieuwsbrieven, zes-maandelijkse thema-namiddagen en een jaarlijks ledenfeest maar vooral door de dagelijkse inzet van onze vrijwilligers !

ONS AANBOD

INFORMATIEVERSTREKKING

PRAATHOEK

PATIENTENBEZOEK

ORGAANDONATIE

NIEUWSBRIEF

ACTIVITEITEN


ONZE WERKING WORDT MOGELIJK GEMAAKT DANKZIJ DE STEUN VAN :

VOLG ONS OP :