Parkeren in UZ Gent : gratis parkeren mogelijk onder voorwaarden.

Polipatiënten die langdurig of frequent behandeld worden hebben de mogelijkheid een abonnementskaart te bekomen, met een beperkte geldigheidsduur van maximum 3 maanden, afhankelijk van de duur van de behandeling. Onder langdurige of frequente behandeling wordt begrepen: gemiddeld 3 keer per week gedurende 1 maand, gemiddeld 2 keer per week gedurende 2 maanden, gemiddeld 1 keer per week gedurende 3 maanden.
De gemotiveerde aanvraag gebeurt door de hoofdverpleegkundige, de behandelende zorgverstrekker, of de onthaalmedewerker op het daartoe bestemde formulier .
Hospitalisatiepatiënten krijgen na 15 dagen hospitalisatie per patiënt één abonnementskaart uitgereikt met een beperkte geldigheidsduur van maximum 3 maanden, afhankelijk van de geplande opnameduur. De gemotiveerde aanvraag

gebeurt door de hoofdverpleegkundige, de behandelende zorgverstrekker of de onthaalmedewerker op het daartoe bestemd formulier .Ingeval de patiënt minderjarig is en de ouders niet samenwonend zijn, kunnen maximaal 2 gratis parkeerkaarten worden aangevraagd.
De gratis parkeerkaart is onbeperkt hernieuwbaar tegen afgifte van een nieuwe, gemotiveerde aanvraag, zolang de patiënt aan de voorwaarden voldoet.


BESLUIT : Na de transplantatie heb je lange tijd recht op gratis parkeren in het UZ, doe uw aanvraag bij het personeel van de polikliniek. Noteer dat op uw TO DO / TO ASK lijstje als je op consultatie gaat.