KAN JE ALS TRANSPLANTATIEPATIËNT

ZELF NOG ORGAAN- OF BLOEDDONOR ZIJN ?

 

Volgens het medisch team en de transplant-coördinatoren van het UZ Gent is het mogelijk om als getransplanteerde zelf nog orgaandonor te kunnen zijn. En zelfs in bepaalde gevallen mogelijk dat het getransplanteerde orgaan niet alleen een tweede, maar ook een derde leven krijgt ... 

Uiteraard kan dit enkel en alleen, net zoals bij elke orgaandonatie, als de organen geschikt verklaard worden en voldoen aan alle voorwaarden en vereisten.

 

Daartegenover staat dat wij als transplantatie-patiënten geen kandidaat bloedgever meer zijn. Enerzijds omwille van de verhoogde kans op besmetting voorafgaand aan de transplantatie, bvb. Hepatitis. Anderzijds omwille van de levenslange inname immunosuppresiva, medicatie tegen afstoting.

Dit is -voor het Rode Kruis- een basis voor uitsluiting voor het doneren van bloed of plasma.