Wat zijn je rechten als patiënt ?

 

 1. Het recht op kwaliteitsvolle dienstverlening

 2. Het recht op vrije keuze van je zorgverlener

 3. Het recht op informatie over je gezondheidstoestand
 4. Het recht om een klacht neer te leggen
 5. Het recht op inzage en een afschrift van je patiëntendossier
 6. Het recht op geïnformeerde toestemming
 7. Het recht op pijnbehandeling
 8. Het recht op bescherming van de persoonlijke levenssfeer

 

Wil je meer over weten over je rechten als patiënt ?

Klik dan door naar de uitgebreide info op de pagina van het Vlaamse Patiëntenplatform

Hoe kan je als patiënt je rechten in de praktijk brengen ? Hoe kan je zelf beter participeren aan een goeie zorgverlening ?

10 Tips van het Vlaamse Patiëntenplatform

 

 1. Als je twijfelt over een bepaalde behandeling, durf een tweede opinie vragen. Doe dat niet achter de rug van je zorgverstrekker maar overleg dat samen.
 2. Neem verantwoordelijkheid op voor het correct toepassen van je behandeling. Zorg ervoor dat je precies weet wat je moet doen en waarom.
 3. Wees op de hoogte van je rechten. Informeer je over de wet op de patiëntenrechten.
 4. Als je iets niet begrijpt, vraag om verduidelijking. Blijf doorvragen tot je het goed begrijpt.
 5. Behandel je zorgverlener met respect.
 6. Bereid je voor op een consultatie met een zorgverlener. Schrijf al je vragen op en neem ze bij de hand tijdens de consultatie.
 7. Laat je zorgverlener weten welk je belangrijkste levensdoel is van de behandeling : wat kan je niet meer door je ziekte en wat zou je heel graag opnieuw willen kunnen?
 8. Als zorgvrager heb je steeds de eindbeslissing qua behandelkeuze. Je bent tot niets verplicht.
 9. Zeg aan je zorgverlener waarom je een behandeling niet kan/wil laten uitvoeren.
 10. Vraag naar alle voor- en nadelen van de behandelopties. Vraag bedenktijd.