Parkeren in UZ Gent : Gratis onder bepaalde voorwaarden

 

Patiënten die langdurig of frequent behandeld worden, hebben vanaf dag 1 van de behandeling recht op het gratis parkeertarief of één parkeerkaart.

Dit geldt voor patiënten:

  • die een maand lang gemiddeld drie behandelingen per week krijgen
  • die twee maanden lang gemiddeld twee behandelingen per week krijgen
  • die drie maanden lang gemiddeld een behandeling per week krijgen

 

Hospitalisatiepatiënten die voor langere tijd opgenomen zijn, hebben vanaf de 15de ligdag recht op één parkeerkaart per patiënt. In geval de patiënt minderjarig is en de ouders niet samenwonend zijn, kunnen maximaal twee gratis parkeerkaarten worden aangevraagd.

 

De gratis parkeerkaart is beperkt geldig in tijd (tot maximaal 3 maand) maar is onbeperkt hernieuwbaar tegen afgifte van een nieuwe aanvraag, zolang de patiënt aan de voorwaarden voldoet.

 

De gemotiveerde aanvraag gebeurt door de hoofdverpleegkundige, de behandelende zorgverstrekker of de onthaalmedewerker. De hoofdverpleegkundige van de polikliniek of verpleegafdeling vult een formulier in waarmee jij of je begeleider de parkeerkaart kan afhalen in de Ticket- en Badgeshop (ingang 50, route 520). 


Na je transplantatie heb je lange tijd recht op gratis parkeren in het UZ.

Noteer dat op uw TO DO / TO ASK lijstje als je op consultatie gaat.