Multidisciplinaire zorgpaden bij abdominale transplantaties

 

Sinds 1 februari 2024 zijn er vergoedingen beschikbaar voor multidisciplinaire zorgpaden bij abdominale transplantaties.

 

Wat wil dat nu zeggen ?

Dit betekent dat patiënten die een transplantatie in de buik (lever, nier, pancreas…) ondergaan, kunnen genieten van een uitgebreidere samenhangende aanpak van zorg. En dit zowel zowel vóór als na de operatie.

 

Multidisciplinaire zorgpaden ?

Als verschillende soorten medische experts samen werken, zoals chirurgen, anesthesisten, verpleegkundigen, kinesisten, psychologen en voedingsdeskundigen. Het doel is om de patiënt zo goed mogelijk voor te bereiden op de ingreep en een succesvolle herstelperiode te bevorderen.

 

Wat als ik in het verleden ben getransplanteerd ?

De nieuwe regeling is gestart op 1 februari 2024. Mensen die korter dan twee jaar geleden een buiktransplantatie hebben gehad, kunnen nog steeds deelnemen aan het rehabilitatie zorgpad. Dit begint met een gesprek over hun herstel.

Indien er noodzaak is , wordt dan de mutualiteit ingelicht en na toestemming van de adviseur begint dan de tussenkomst in de kosten van de zorgverleners.

Als je meer wilt weten over deze vergoedingen of specifieke vragen hebt, kun je het beste contact opnemen met je zorgverlener of ziekenhuis. Zij kunnen je gedetailleerde informatie geven over hoe deze zorgpaden zijn opgezet en welke diensten worden vergoed.

 

Deze nota is geschreven op basis van de informatie bekomen van het RIZIV. U kan de volleidge tekst nalezen op : 

https://www.riziv.fgov.be/nl/professionals/verzorgingsinstellingen-en-diensten/ziekenhuizen/verzorging-in-ziekenhuizen/vergoedingen-voor-multidisciplinaire-zorgpaden-pre-en-rehabilitatie-bij-abdominale-transplantatie

 

GR – 29 april 2024