DOE EEN GIFT

 

Hepatotransplant-Gent vzw is een niet gesubsidieerde, volledig onafhankelijke vrijwilligersorganisatie. 

Maar ook al werken wij 100% op vrijwillige basis, toch zijn er voor het organiseren van onze activiteiten en het bekend maken van onze werking centen nodig. Deze komen gedeeltelijk van onze leden, maar ook van anderen die ons steunen door middel van een gift.

 

Wil ook jij onze vzw extra ondersteunen ? Jouw gift is erg welkom !

 

Dit kan eenmalig of op herhalende basis.

Door het instellen van een doorlopende opdracht geeft je onze vereniging een meer structurele steun voor onze werking. Op deze manier kunnen wij onze wekelijkse patiëntenbezoeken, maandelijkse praathoeken, vier-maandelijkse nieuwsbrieven, zes-maandelijkse thema-namiddagen, ons jaarlijks ledenfeest maar vooral onze dagelijkse inzet blijven garanderen.

 

Schrijf het gewenste bedrag over op rekeningnummer BE29 0014 0410 0864 op naam van Hepatotransplant-Gent vzw of stel een doorlopende opdracht in.

Met vermelding van  'GIFT + Naam + Rijksregisternummer'. (*)

Elke gift vanaf 40€ is fiscaal aftrekbaar ! 

Elke persoon die op jaarbasis 40€ of meer schenkt aan onze vzw, krijgt het jaar erna ten laatste in maart een fiscaal attest toegestuurd. Je fiscaal attest geeft je recht op een belastingvermindering van 45% op het totaalbedrag van je giften.


Zo kost een gift van 60,00€ je maar 33,00€

Of kost 12x 5,00€/maand je maar 2,75€/maand

 

Wil je zeker zijn dat je fiscaal attest correct wordt toegestuurd, zet je rijksregisternummer dan zeker in de mededeling of stuur het hieronder door. Zonder geldig rijksregisternummer kunnen wij vanaf 1/1/2024 geen fiscale attesten meer bezorgen.

Een gift staat los van een lidmaatschap. Dit is bij wet bepaald.

 

(*) Het Rijksregisternummer wordt enkel en alleen gebruikt voor de opmaak van de listing voor FOD Financiën in het kader van de uitgave van fiscale attesten.