Juridische informatie

Gebruikersvoorwaarden

  • De informatie op www.hepatogent.be is bedoeld voor informatieve en niet-commerciële doeleinden.

  • Gebruik van teksten en beelden voor niet-commerciële doeleinden is toegestaan, mits een correcte bronvermelding: 'Bron: Hepatotransplant-Gent vzw, www.hepatogent.be'. De aangeboden informatie mag evenwel niet verder gecommercialiseerd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Hepatotransplant-Gent vzw.

  • We stellen deze website zorgvuldig samen en werken die heel frequent bij. Bronnen zijn de wetgeving en andere betrouwbaar geachte informatie. We doen er alles aan om onze informatie zo actueel mogelijk te houden. Desondanks kunnen we de juistheid en actualiteit van de informatie niet 100% garanderen. Elk geval is specifiek en in zijn context te bekijken.

  • Bedenkingen of twijfels bij de informatie kan je steeds aan ons overmaken via hepatogent@outlook.be.

  • Wanneer rechtstreeks of onrechtstreeks schade wordt geleden als gevolg van het gebruik van deze website of websites waarnaar wordt verwezen, kan Hepatotransplant-Gent vzw niet aansprakelijk gesteld worden.

Informatie van derden, producten en diensten

Bij onze informatie linken wij soms door naar websites van derden, producenten en diensten. Ook die informatie volgen wij zo goed mogelijk op. We zijn niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van websites waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar deze website.

Heb je ergens een link ontdekt die niet meer werkt of waarvan je de juistheid betwijfelt? Breng ons op de hoogte via hepatogent@outlook.be

Wijzigingen

We behouden ons het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze juridische informatie, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen.

Het is aan te raden om af en toe te controleren of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze juridische informatie, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de juridische informatie is het Belgisch recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Ondernemingsrechtbank van Gent, afdeling Dendermonde.