Leden van een patiëntenvereniging die aangesloten is bij het VPP, zoals Hepatotransplant Gent, kunnen deelnemen aan een online denkmoment over de rol van de huisapotheker.
Hier inschrijven :https://vlaamspatientenplatform.be/nl/agenda/denkmoment-wat-betekent-de-huisapotheker-voor-jou

Thematische praatgroep over eten en drinken na een transplantatie

Inschrijven verplicht.

Bij evenementen is het zeer waarschijnlijk dat er foto’s of andere beelden gemaakt worden die  verspreid worden op bvb sociale media. Indien u dat niet wenst gelieve dat aan de persoon die de beelden maakt expliciet duidelijk te maken.