Deze criteria zijn dezelfde als voor de bloedgevers, zij komen dus sowieso in aanmerking als stamceldonor.

Pas als dit in orde is, worden je naam en weefseltype opgenomen in het stamcelregister. Dat is eigenlijk een beveiligd computerprogramma waarin men de gegevens van alle geregistreerde donoren bewaart.

3. Leef je leven tot er misschien iemand kan worden geholpen met jouw stamcellen

Na stap 1 en 2 heb je alles gedaan wat je kon doen. Je bent nu geregistreerd als stamceldonor. Leef je leven en misschien krijg je ooit een telefoontje dat je iemands leven kan redden.

Als een patiënt stamcellen nodig heeft, zal men zijn/haar weefseltype vergelijken met de weefseltypes van alle geregistreerde donoren in het stamcelregister. Zo kan men nagaan wie een geschikte stamceldonor is voor die patiënt. Als jij dat bent, neemt een arts van het donorcentrum contact met je op.

Er volgt dan eerst een gesprek en een volledig medisch onderzoek. Op basis van de resultaten kan de donatie wel of niet doorgaan. Als alles kan doorgaan, wordt met jou afgesproken wanneer de donatie plaatsvindt.

Sommige geregistreerde stamceldonoren worden nooit gecontacteerd om te doneren, anderen krijgen na weken, maanden of jaren een telefoontje.

Verder gaan ?

Marrow Donor Program Belgium-Registry

https://www.stamceldonor.be/allesgevenvoorelkaar/