Alle leden krijgen de nieuwsbrief thuis met de post of per mail opgestuurd.

               Inhoudstabel Nieuwsbrief januari-februari 2023

 

  1. Voorwoord door Erwin, onze voorzitter
  2. 11 feiten en fabels over je lever
  3. Groene thee, is het even gezond als iedereen zegt ?
  4. Uit het leven gegrepen:hoe ervaart de partner van een levertransplantatie de weg naar een ‘nieuw leven’?
  5. Veilig reizen, van voorbereiding tot terugkomst thuis.
  6. De Praathoek: de ideale plaats van samenkomst voor levergetransplanteerden.
  7. Zondag 23 april 2023, hou deze datum vrij !
  8. Geef Hepatotransplant- Gent vzw een extra steuntje.Doe een gift.
  9. Coördinaten bestuur.Samenwerkingsovereenkomst UZG.Sponsors.