Lid wordenVergeet niet om het lidgeld te storten op de rekening die hierboven vermeld wordt.