De Gentse hepatologen brengen in het najaar een boek over ‘de lever’ uit.

De opbrengst gaat naar het LEVERFONDS dat onderzoek ondersteunt.


Alles wat je moet weten over dit levensbelangrijke orgaan vind je in dit boek.

Het boek kan nu reeds besteld worden.
Klik op https://www.pelckmansuitgevers.be/de-lever.html

 

FONDS LEVERZIEKTEN

 

 

Het Fonds Leverziekten promoot wetenschappelijk onderzoek naar - vaak stille - leveraandoeningen. Broodnodig onderzoek, want buitenlandse ervaring leert dat een golf aan leverziekten op ons afkomt. We kunnen nog grote stappen zetten om de diagnostiek en behandeling van acute en chronische leverziekten te verbeteren en de levenskwaliteit van leverpatiënten op te krikken.  

Het fonds focust op onderzoek naar niet-alcoholische leversteatose, alcoholisch leverlijden, auto-immune leverziekten (primaire biliaire cholangitis, primaire scleroserende cholangitis, auto-immuun hepatitis), primaire benigne en maligne levertumoren (hepatocellulair carcinoma) en levertransplantatie. De resultaten komen de patiënten rechtstreeks ten goede.

INITIATIEVEN

Het fonds verleent financiële steun voor:

 • Mandaten of leerstoelen voor klinisch, fundamenteel, translationeel en toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Werkingsbudgetten voor klinisch, fundamenteel, translationeel en toegepast wetenschappelijk onderzoek
 • Investeringen in technologische innovatie en infrastructuur
 • Organisatie van opleidingen, symposia, congressen en infosessies voor onderzoekers, zorgverleners en patiënten
 • Initiatieven die het comfort verhogen voor leverpatiënten en hun familieleden (bv. ontmoetingsdagen, infrastructuur voor sport en ontspanning, aankoop van materiaal, ontwikkeling van brochures, logistieke ondersteuning)
 • Activiteiten die de bewustwording over leveraandoeningen vergroten bij een breed publiek
 • Initiatieven rond patiëntenparticipatie
 • Netwerking

GRAAG STEUNEN?

Ook u kunt uw steentje bijdragen met giften, schenkingen en legaten.

 • Giften zijn welkom op rekeningnummer BE43 0018 8459 3701 met referentie ‘fiscaal attest FS/GAS/002.
 • U kunt uw gift ook veilig online doen
  Let wel: de toepassing om online te schenken werkt alleen via een recente browser zoals Google Chrome, Microsoft Edge, Firefox of Safari.
 • Voor bedragen boven de 40 euro voorzien we een fiscaal attest.

CONTACT