Modernisering van de wet op de patiëntenrechten

De minister van Volksgezondheid heeft een voorstel klaar om de rechten van de patiënt te moderniseren.

Uw inbreng is gevraagd, alle teksten staan op zijn website en je kan door ook je eigen mening sturen. 
Dit is nieuw en maak er dus dankbaar gebruik van.

Hoe kun je als patiënt je rechten in de praktijk brengen en hoe kun je als patiënt participeren aan je zorgverlening?

Hieronder vind je 10 tips, aangereikt door het Vlaams Patiëntenplatform:

  1. Als je twijfelt over een bepaalde behandeling, durf een tweede opinie vragen. Doe dat niet achter de rug van je zorgverstrekker maar overleg dat samen.
  2. Neem verantwoordelijkheid op voor het correct toepassen van je behandeling. Zorg ervoor dat je precies weet wat je moet doen en waarom.
  3. Wees op de hoogte van je rechten. Informeer je over de wet op de patiëntenrechten.
  4. Als je iets niet begrijpt, vraag om verduidelijking. Blijf doorvragen tot je het goed begrijpt.
  5. Behandel je zorgverlener met respect.
  6. Bereid je consultatie met een zorgverlener goed voor. Schrijf al je vragen op en neem ze bij de hand tijdens de consultatie.
  7. Laat aan je zorgverlener weten welk je belangrijkste levensdoel is van de behandeling: wat kan je niet meer door je ziekte en wat zou je heel graag opnieuw willen kunnen?
  8. Als zorgvrager heb je steeds de eindbeslissing qua behandelkeuze. Je bent tot niets verplicht.
  9. Zeg aan je zorgverlener waarom je een behandeling niet kan/wil laten uitvoeren.
  10. Vraag naar alle voor- en nadelen van de behandelopties. Vraag bedenktijd.