Ook belangrijk om weten

Schuldsaldoverzekering.

Wie na zijn transplantatie denkt aan bouwen of een huis kopen zal bij het invullen van de aanvraag voor een schuldsaldoverzekering een medische vragenlijst moeten invullen. Hierdoor kan het gebeuren dat de verzekeringsmaatschappij een veel hogere premie aanrekent dan bij een aanvrager die geen transplantatie of chronische ziekte heeft of dat de verzekeraar je zelfs weigert.Men zal medische informatie vragen, vooral over je medische voorgeschiedenis.Probeer niet om dit zelf op te lossen maar bespreek het met je hepatoloog die ervaring heeft met dergelijke situaties.

 

Dit geldt ook voor je hospitalisatieverzekering.
Hieronder staat het antwoord op een vraag van Melissa Depraetere (VOORUIT) in het parlement over hoe en waarom van uitsluiting hospitalisatieverzekering bij levertransplantatie als er sprake is van alcohol in je voorgeschiedenis.

Het blijft dus van kapitaal belang dat je voorzichtig bent in het vrijgeven van medische informatie aan de verzekering.

Schriftelijke parlementaire vraag

Schriftelijke vraag van volksvertegenwoordiger Melissa Depraetere aan minister van Economie, dhr. Dermagne betreffende uitsluiting hospitalisatieverzekeringenMijnheer de minister,Heel veel mensen hebben een hospitalisatieverzekering afgesloten. Bij een opname vraagt de verzekering vaak om een gedetailleerd hospitalisatieverslag. Wanneer de reden van opname een stoornis betreft in het gebruik van alcohol, dan wordt het dossier bijna altijd geweigerd. Meestal staat dat vermeld bij de uitsluitingen in de polis zoals bijvoorbeeld "ziektes of ongevallen als gevolg van alcoholisme, verslaving of een overdreven gebruik van geneesmiddelen". Ook jaren nadien als een opname vermoedelijk het gevolg zou zijn van alcoholisme. Zo komen ze niet tussen bij bvb een levertransplantatie waar toch nogal wat kosten bij komen kijken of mensen die ooit opgenomen geweest zijn om af te kicken en vele jaren later opgenomen worden voor bvb een cirrose.Op zich kan je hier als patiënt weinig aan doen want je kan niet naast het contract dat je ooit getekend hebt of van je werkgever gekregen hebt. Nochtans zijn de artsen niet akkoord met deze vorm van uitsluiting, het is namelijk een erkende ziekte.Mijn vragen mijnheer de minister:  1. Hoeveel dossiers, waar de reden van opname een stoornis betreft in het gebruik van alcohol, werden de afgelopen 5 jaar geweigerd? 
  2. Hoeveel klachten ontvingen jullie over weigering/tussenkomst hospitalisatieverzekering bij opname omwille van een stoornis die te maken heeft met het gebruik van alcohol de afgelopen 5 jaar? Hoeveel van deze klachten werden positief afgehandeld? 
  3. Is er een mogelijkheid om deze brede vorm van uitsluiting aan te pakken? Kan dit uit de polis gehaald worden? Of bepaalde vormen vb: na zoveel jaar clean te zijn? Alvast bedankt.

Melissa Depraetere
Volksvertegenwoordiger VOORUIT