Dag van De Maakbare Mens

over het tekort aan donororganen & AI als oplossing voor de crisis in de zorg?

Op zaterdag 21 oktober is het opnieuw Dag van De Maakbare Mens! Een namiddag waarin we de technologische vooruitgang in de gezondheidszorgonder de loep nemen en stil staan bij de maatschappelijke en ethische uitdagingen die het met zich meebrengt.

Dit jaar buigen we ons over twee vraagstukken. Hoe lossen we het tekort aan organen op? En hoe kan artificiële intelligentie helpen de crisis in de gezondheidszorg te bezweren?

𝙊𝙥 𝙝𝙚𝙩 𝙥𝙧𝙤𝙜𝙧𝙖𝙢𝙢𝙖

𝐆𝐞𝐳𝐨𝐧𝐝𝐡𝐞𝐢𝐝𝐬𝐳𝐨𝐫𝐠 𝐢𝐧 𝐜𝐫𝐢𝐬𝐢𝐬: 𝐢𝐬 𝐀𝐈 𝐝𝐞 𝐨𝐩𝐥𝐨𝐬𝐬𝐢𝐧𝐠?

De gezondheidszorg staat onder druk. Lange wachtlijsten bij artsen en ziekenhuizen, beperkte consultatietijden, patiëntenstops, … . Tegelijkertijd staat de technologische evolutie niet stil en bieden artificiële intelligentie en gezondheidsdata nieuwe mogelijkheden.

Wat zal dit betekenen voor de gezondheidszorg? Zal het de huidige problemen in de gezondheidszorghelpen oplossen, of riskeren we met deze nieuwe technologieën verdere besparingen en herstructureringen?

Met An Jacobs, Wim Van Biesen en Tijs Vandemeulebroucke

𝐇𝐨𝐞 𝐥𝐨𝐬𝐬𝐞𝐧 𝐰𝐞 𝐡𝐞𝐭 𝐭𝐞𝐤𝐨𝐫𝐭 𝐚𝐚𝐧 𝐨𝐫𝐠𝐚𝐧𝐞𝐧 𝐨𝐩?

Patiënten die een transplantatie nodig hebben, komen op een wachtlijst. Er worden minder organen gedoneerd dan er nodig zijn om alle patiënten te transplanteren. In ons land staan al jaren ongeveer 1.500 patiënten op de wachtlijst voor een transplantatie. Ook al zijn we bij de besten van de Europese klas wat betreft orgaandonatie. Hoe kunnen we dat tekort aan donororganen dan oplossen? Willen we donatie nog meer aanmoedigen, bijvoorbeeld bij leven of met een financiële beloning? Is xenotransplantatie, het gebruik van organen van dieren, de oplossing? En hoe staat het met het onderzoek naar kunstorganen?

Kom luisteren en denk mee na over welke oplossingen voor het tekort aan donororganen jij aanvaardbaar vindt.

Met Luc Colenbie en Kristof van Assche

𝙏𝙞𝙘𝙠𝙚𝙩𝙨

➡️ https://www.demaakbaremens.org/inschrijving-dag-van-demaakbaremens/

𝙀𝙚𝙣 𝙤𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙨𝙖𝙩𝙞𝙚 𝙫𝙖𝙣

De Maakbare Mens i.s.m. UZ Gent, Geuzenhuis, Humanistisch Verbond, Humanistisch Verbond Gent, demens.nu, Kenniscentrum Data & Maatschappij

INSCHRIJVINGEN | De infoavond is gratis. Wel graag inschrijven voor 25 september via

Bij evenementen is het zeer waarschijnlijk dat er foto’s of andere beelden gemaakt worden die  verspreid worden op bvb sociale media. Indien u dat niet wenst gelieve dat aan de persoon die de beelden maakt expliciet duidelijk te maken.