Lid wordenVergeet niet om het lidgeld te storten op

BE29 0014 0410 0864 met vermelding ‘Lid.Naam en e-mail’