??? NOG TE VERWERKEN IN DE TEKST ??

 

Een ‘opting-outsysteem’ houdt in dat betrokkenen niets hoeven te doen om mee te doen aan een regeling, maar de mogelijkheid hebben ervan af te zien.

Dit principe werd in België voor orgaandonatie ingevoerd in de de wet van 13 juni 1986. Die wet gaat ervan uit dat iedereen die in het bevolkingsregister of sedert meer dan zes maanden in het vreemdelingenregister is ingeschreven, instemt met het wegnemen van zijn organen na overlijden. Die kunnen dan worden gebruikt voor transplantatie bij een patiënt die daar behoefte aan heeft. Een andere benaming voor opting out is ‘de veronderstelde toestemming’.

België was één van de eerste landen om zo'n stelsel in te voeren en veel andere Europese landen hebben dit later geïmporteerd. Er zijn echter nog veel landen die het ‘opting in’ stelsel hebben. Dat betekent dat, om na overlijden als orgaandonor in aanmerking te komen, de uitdrukkelijke toestemming van de betrokken persoon noodzakelijk is.

Uit de cijfers blijkt duidelijk dat landen als België veel beter scoren inzake transplantaties met organen van overleden donoren en dat is in belangrijke mate te danken aan het "opting out" stelsel. Uiteraard staat het iedereen vrij zich tijdens zijn leven te verzetten tegen de wegneming van organen. Dat kan op verschillende manieren (formeel door een registratie bij de burgerlijke stand; informeel door bijv. een aantekening in het medisch dossier; een wilsverklaring). Dat verzet is bindend en moet altijd worden gerespecteerd. Ook de nabestaanden kunnen dat verzet na overlijden niet opheffen. Maar ook het omgekeerde is het geval: wanneer blijkt dat iemand medisch in aanmerking komt als overleden donor en deze persoon zich op geen enkele wijze heeft verzet tegen de wegneming, dan mag worden overgegaan tot de wegneming van organen. In dat geval moet de toestemming van de nabestaanden niet worden bekomen. Op die manier wordt de zware last om een beslissing te nemen op een zeer moeilijk moment van de schouders genomen van die nabestaanden.

Er zijn daaromtrent nog steeds heel wat misverstanden omdat  veel mensen  niet op de hoogte zijn van het "opting out" stelsel. In bepaalde (weliswaar goed bedoelde) campagnes van bepaalde lokale overheden en ziekenhuizen wordt vaak vermeld dat, aan de nabestaanden van een overledene die niet als donor is geregistreerd, de toestemming nog moet gevraagd worden voor de wegneming  van organen. Op die manier worden zij toch nog voor die moeilijke beslissing geplaatst. En de wet was precies bedoeld om hen daartegen te beschermen. De rol van de nabestaanden in de besluitvorming precies komt dus niet meer in aanmerking. Dat bespaart veel stress en eventuele schuldgevoelens bij de familie omdat het de wil is van de overledene.

 

 

Berekening Meldscore ? Relevant of gevaarlijk ?

 

Er zijn diverse websites waarmee deze score eenvoudig kan worden berekend zoals :

https://github.com/kartoun/meld-plus/raw/master/MELD_Plus_Calculator.xlsx .

 

De vrij complexe formule ziet er (ter info voor de geïnteresseerde lezer) als volgt uit:

 

MELD = 3,78.ln[serum bilirubine(mg/dL)] + 11,2.ln[INR] + 9,57.ln[serum creatinine(mg/dL)] + 6,43

 

 

Mondhygiëne

 

Snoep en snacks met suiker zijn de oorzaak van cariës ( gaatjes ) als je niet goed zorgt voor je gebit maar wist je dat alles wat aan je tanden blijft kleven veel meer risico geeft. Eigenlijk is een banaan een groter gevaar dan een snoepje want de laag die achterblijft op je tanden is een uitstekende voedingsbodem voor bacteriën en die zorgen voor gaatjes. Maar de tandarts heeft liever dat je je stuk chocolade in 1 keer opeet en niet elk uur een stukje want de zoetigheid doet de zuurtegraad in je mond dalen en het is af te raden dat dit vele keren per dag gebeurt. Dus peuzel die ganse reep maar in 1 beurt op en zorg dan je mond nadien goed gespoeld is.

Huisdieren

 

Mareike Krul 

In mijn rol als transplantatieverpleegkundige is het een van mijn taken om patiënten voor te bereiden op hun dagelijks leven na een orgaantransplantatie. Een kleine anekdote:

“Mevrouw M. heeft 23 dagen geleden een levertransplantatie ondergaan en zou nu ontslagen moeten worden. Veel van de gedragsregels na een orgaantransplantatie heeft zij in gesprekken met verplegend personeel en artsen leren kennen en uitgebreid gelezen. Individuele onderwerpen zoals medicatie en voeding na orgaantransplantatie werden verduidelijkt . Toen ik de belangrijkste punten nog eens met haar wilde bespreken, zei patiënte plotseling: “En de hond is al elders gehuisvest.” Dat er een hond in huis woont, was tot nu toe nog niet aan de orde geweest. De patiënt ging ervan uit dat als een familielid een orgaantransplantatie zou ondergaan, huisdieren afgeschaft zouden moeten worden.”

 

Overigens: mevrouw M. heeft inmiddels twee jaar een transplantatie gehad. Als ik haar spreek tijdens de jaarlijkse controle, ben ik altijd blij als ze vrolijk en stralend verslag doet van haar hond, wat het gezinsleven verrijkt en veel vreugde brengt.

 

Mareike Krull is gezondheids- en verpleegassistent en werkt sinds 2009 in het Universitair Ziekenhuis Hamburg-Eppendorf. Van 2012 tot 2018 werkte zij op de transplantatieafdeling voor lever- en niertransplantaties en rondde van 2015-2017 de vervolgopleiding tot transplantatieverpleegkundige af. Sinds 2018 is zij verantwoordelijk voor de nazorg en patiëntentraining na een levertransplantatie in de levertransplantatiepolikliniek UKE

 

Bron: https://bdo-ev.de/haustierhaltung-nach-einer-transplantation/

 

Federatie van Levertransplantatiepatiënten Duitsland – toestemming tot gebruik van content met bronvermelding

Eigen vertaling en bewerking met dank aan Google Translate ( GR)