Bij evenementen is het zeer waarschijnlijk dat er foto’s of andere beelden gemaakt worden die  verspreid worden op bvb sociale media. Indien u dat niet wenst gelieve dat aan de persoon die de beelden maakt expliciet duidelijk te maken.